อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จะเสริมสร้าง ระบบนวัตกรรมของประเทศ

R&D Lease Space

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้เปิดให้บริการพื้นที่เช่าคุณภาพสูงที่ออกแบบมา เพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านงานวิจัยและพัฒนา มีสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชน รองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจร

Events

Successes among
Thailand Science Park
in 2022
125
Companies
558
Commercialized Projects
1903
R&D Projects
2046
R&D Professionals

Testimonials

Khun_Khanitha_image

"

อวท. เป็นศูนย์กลางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีสถานที่ที่มีมาตรฐานพร้อมสำหรับการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยสนับสนุนการทำ R&D การที่ ATGC มาอยู่ตรงนี้นอกจากมี infrastructure ที่ดีแล้ว ยังช่วยเสริมในเรื่องภาพลักษณ์ให้กับบริษัทด้วย

อ่านต่อ

"

Dr_Orntida_image

"

การปรับกลยุทธ์ของบริษัทสู่แนวคิดแบบ Open Innovation ด้วยการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเป็นสิ่งสำคัญ เราทำเองคนเดียวไม่ได้ แต่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น อวท. จึงตอบโจทย์มากที่สุด เพราะนอกจากจะมีศูนย์วิจัยแห่งชาติอยู่รวมกัน ยังมีบริษัทเอกชนที่ทำให้เรารู้ว่ามีงานวิจัยที่หลากหลาย ประกอบกับ อวท. มีเครื่องมือให้ใช้เยอะ บริษัทฯ จึงไม่ต้องลงทุนเอง การเข้ามาอยู่ใน อวท. จึงช่วยสร้างแต้มต่อทางธุรกิจให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ

"

Khun_Worramas_image

"

การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน อวท. นอกจากจะทำให้บริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าแล้ว การที่มี ecosystem ครบ มีบริษัทผู้เช่าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ทำให้เรามีเครือข่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ตั้งมีความร่มรื่น น่าทำงาน โดยเฉพาะเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยที่มั่นใจ และที่สำคัญกว่านั้น ทาง อวท. ยังแนะนำลูกค้ามาใช้บริการของทางบริษัทฯ ด้วย

อ่านต่อ

"