อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จะเสริมสร้าง ระบบนวัตกรรมของประเทศ

R&D Lease Space

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้เปิดให้บริการพื้นที่เช่าคุณภาพสูงที่ออกแบบมา เพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านงานวิจัยและพัฒนา มีสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชน รองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจร

Events

Successes among
Thailand Science Park
in 2022
125
Companies
558
Commercialized Projects
1903
R&D Projects
2046
R&D Professionals

Testimonials

Khun_Khanitha_image

"

อวท. เป็นศูนย์กลางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีสถานที่ที่มีมาตรฐาน พร้อมสำหรับการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยสนับสนุนการทำ R&D ที่ ATGC เลือกมาอยู่ที่ อวท. เพราะนอกจากมี infrastructure ที่ดีแล้วและยังช่วยเสริมในเรื่องภาพลักษณ์ของบริษัทด้วย

อ่านต่อ

"

Dr_Orntida_image

"

การปรับกลยุทธ์ของบริษัทสู่แนวคิดแบบ Open Innovation ด้วยการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราทำเองคนเดียวไม่ได้ แต่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น อวท. จึงตอบโจทย์มากที่สุด เพราะนอกจากจะมีศูนย์วิจัยแห่งชาติอยู่รวมกัน ยังมีบริษัทเอกชนที่ทำให้เรารู้ว่ามีงานวิจัยที่หลากหลาย ประกอบกับ อวท. มีเครื่องมือให้ใช้เยอะ บริษัทฯ จึงไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือเอง การเข้ามาอยู่ใน อวท. จึงช่วยสร้างแต้มต่อทางธุรกิจให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ

"

Khun_Worramas_image

"

การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน อวท. นอกจากจะทำให้บริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าแล้ว การที่มี ecosystem ครบ มีบริษัทผู้เช่าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ทำให้เรามีเครือข่ายเพิ่มขึ้น อย่างเช่น นักวิจัยตามศูนย์วิจัยต่างๆ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สถานที่ตั้งมีความร่มรื่น น่าทำงาน โดยเฉพาะเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยที่มั่นใจ และที่สำคัญกว่านั้นทาง อวท. ยังได้แนะนำลูกค้ามาใช้บริการของทางบริษัทฯ ด้วย

อ่านต่อ

"

"

“เราทำคนเดียวจะช้า การแข่งขันในตลาดก็สูงขึ้น เราต้องมีสินค้าที่มีความแตกต่างและต้องเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เร็ว” จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารไลอ้อน ที่เน้นการทำงานร่วมกับพันธมิตรเป็นหลัก จึงเป็นที่มาของการตั้งศูนย์ R&D ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) เมื่อ 7 ปีที่แล้ว เพราะที่นี่ตั้งอยู่ท่ามกลางหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา และเอกชน ถือเป็น “ระบบนิเวศทางปัญญา” ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของงานวิจัยและโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรม เราได้รับสิ่งดีๆ จากที่นี่ เพราะระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบ

อ่านต่อ

"

"

ตอนแรกคาดหวังการมาอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) คือ ต้องการได้สิทธิประโยชน์ BOI แค่นั้น และได้บรรยากาศที่น่าทำวิจัยก็โอเคแล้ว แต่พอได้เข้ามาอยู่ที่นี่แล้ว ทำให้เห็นโอกาสหลายอย่าง เช่น โอกาสการใช้บริการต่างๆ ของ สวทช. การวิเคราะห์ทดสอบบางอย่างที่มีที่นี่ที่เดียว หรือแม้แต่โอกาสการได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยของศูนย์แห่งชาติ เรียกได้ว่าเราอยู่ อวท. มา 5-6 ปี แนวโน้มธุรกิจก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของงานวิจัยและบริษัทมีฐานงานวิจัยที่แข็งแรงขึ้นด้วย

อ่านต่อ

"

"

แม้ว่าโรงงาน Polyplastics จะตั้งอยู่ที่มาเลเซีย แต่ไทยมีจุดแข็งและข้อได้เปรียบมาก จึงถือเป็นทางเลือกที่ดี ในการก่อตั้ง Asian Technical Solution Center ตอนนั้นบริษัทฯ มองหาสถานที่หลายแห่ง แต่เมื่อไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว การเช่าพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ตอบโจทย์ที่สุด จึงได้เข้ามาเป็นผู้เช่ายุคบุกเบิกรายแรกของอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 จวบจนวันนี้เป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว ปัจจุบันเราสามารถ support ไม่เฉพาะแค่ในอาเซียนเท่านั้น แต่เรามีศักยภาพที่สามารถ support ลูกค้าได้ทั่วโลก

อ่านต่อ

"

"

ที่นี่มีความพร้อมในด้าน infrastructure และ R&D facility ได้อยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยแห่งชาติและสถานศึกษา น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเกิด joint research แต่เหตุผลหลักเลย คือ ได้อยู่ท่ามกลางบริษัทเอกชนที่ทำด้าน R&D มันจะช่วยเพิ่มความได้เปรียบและระบบนิเวศนวัตกรรมในนี้จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานของเราได้เกิดไอเดียและความรู้ใหม่ๆ

อ่านต่อ

"

"

System Excellent เราอยู่ที่ อวท. มาตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันเราขยายสาขาไปตามอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคต่างๆ เราขยายไปแล้ว 6 สาขา มีลูกค้าทั่วประเทศกว่า 3,000 ราย ถือเป็นการตอกย้ำได้เลยว่า การเข้ามาอยู่ในอวท. ช่วยเร่งให้เราโตเร็วกว่าการที่เราอยู่ข้างนอก เราได้ใช้เครือข่ายที่ อวท. ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทของเรา

อ่านต่อ

"