R&D Lease Space

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้เปิดให้บริการพื้นที่เช่าคุณภาพสูงที่ออกแบบมา เพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านงานวิจัยและพัฒนา มีสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชน รองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจร

Successes among Thailand Science Park in 2016

Companies
90
Companies
Commercialized Projects
473
Commercialized Projects
R & D Projects
1,026
R & D Projects
R & D Personnel
2,780
R & D Personnel

Signin