Rental Space Specification and Fee

          อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้เปิดให้บริการพื้นที่เช่าคุณภาพสูงที่ออกแบบมา เพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านงานวิจัยและพัฒนา มีสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชน รองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจร โดยประเภทของพื้นที่เช่าแบ่งออกเป็น

พื้นที่ภายในอาคาร แบ่งเป็นพื้นที่เปล่าและพื้นที่พร้อมอยู่

พื้นที่เปล่า

          พื้นที่ที่จัดเตรียมงานระบบ ภายในอาคารให้เหมาะสม แต่มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน พื้นที่การใช้งานให้เหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท โดยบริษัท สามารถออกแบบพื้นที่ใช้สอยได้ด้วยตนเอง
ภายใต้ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

พื้นที่พร้อมอยู่

          พื้นที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่จัดเตรียมเพื่อความสะดวกในการทำวิจัยและพัฒนาในห้องปฏิบัติการ บริษัทสามารถนำอุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมี เข้าทำงานได้ทันที
ภายใต้ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ในแต่ละพื้นที่เช่าภายในอาคารได้จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคไว้พร้อมสรรพ ดังนี้  

 • ระบบไฟฟ้า 3 phase, 40 A สำหรับ normal line และ 1 phase, 50 A สำหรับ emergency line
 • ระบบน้ำประปา จัดเตรียมไว้สำหรับห้องปฏิบัติการแบบเปียกเท่านั้น
 • ระบบน้ำเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ จัดเตรียมน้ำเย็น และจัดส่งตามท่อที่จัดไว้ให้ในแต่ละ unit สำหรับการปรับอากาศภายในห้อง
 • ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสำหรับการเชื่อมต่อกันภายใน และภายนอก พร้อมมีระบบกระจายเสียงภายในอาคาร
   

          อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 บนพื้นที่ 200 ไร่ เป็นศูนย์รวมนักวิจัยสาขาต่างๆ อยู่รวมกันจำนวนมากกว่า 2,700 คนและอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ก่อให้เกิดความเชื่อมโยง จนนำ ไปสู่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ช่วยให้งานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ในต้น ทุนที่ต่ำกว่า ด้วยเหตุดังกล่าวอุทยานวิทยา ศาสตร์ประเทศไทย จึงเป็นทำเลที่มีความพร้อมสูงสุดสำหรับ กิจกรรมวิจัยและพัฒนา จึงได้เปิดให้บริการพื้นที่เช่าคุณภาพสูงที่ออก แบบมา เพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านงานวิจัยและพัฒนา มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชน รองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจร
พื้นที่ใช้สอยรวม 300,000 ตร.ม. แบ่งได้เป็น

 • Wet Lab/Dry Lab/Office Space 72,510 sq.m.
 • Recreation/Common Area 23,700 sq.m.
 • Meeting Area 1,680 sq.m.
 • Plaza & Retail 11,170 sq.m.
 • Parking 12,300 sq.m.
 • Mechanical & Electrical Bldg. 3,500 sq.m.
   

                       1. Innovation Cluster 1 Building

Floor Loading: 300 kg/sq.m.
Electric System: 250KVA Generator
2 units of Transformer at 800KVA each
Pipe System: Main Pipe - Diameter 2 (1/2)" with Valve and Meter
Telephone System: External line, Analog-16 circuits and ISDN 1 E-one
Air Condition System: Split Type
CCTV System: 52 units of CCTV (cover all areas)
Elevator: 1 Heavy Loading Elevator (1,650 kg)

                     
                       2. Innovation Cluster 2 (INC2)

Floor Loading: Office & Lab Area : 500 kg/sq.m.
Anti-Vibration Area : 1,000 kg/sq.m (280 sq.m.) 
Heavy Equipment Area : 2,000 kg/sq.m. (1,700 sq.m.)
Unite Size: 6.6m x 12m = 79.2 sq.m./module (Building A,B,C)
6.6m x 8m = 52.8 sq.m./module (Building D)
Column Spacing: 6.6m x 12m
6.6m x 8m
Floor Height: G-2nd Floor: 5m
3rd- 11th Floor: 4.5m
Air Ventilation: 2 Ach + Fume Hood
Water and Drainage: Water Pipe: Diameter 20 mm with Valve and Meter
Emergency Shower/Eye Washer Pipe: Diameter 15 mm
Drainage: 
-Sink Drain - Diameter 50 mm
-Floor Drain - Diameter 80 mm
Modular System Lab: Normal Load: ~3 Phase 40-50A (with kwh Meter)
Essential Load: ~1 Phase 40-50A (with kwh Meter)
UPS Load: ~1 Phase 20A
Grounding System
Computer Rack for IP Phone 2-3 Lines
Elevator: 12 Elevators (for passenger) and 4 Heavy Loading Elevators (1,350 kg)


พื้นที่ภายในอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) แบ่งออกเป็น

 • พื้นที่เปล่า

          พื้นที่ที่จัดเตรียมงานระบบ ภายในอาคารให้เหมาะสม แต่มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน พื้นที่การใช้งานให้เหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท โดยบริษัท สามารถออกแบบพื้นที่ใช้สอยได้ด้วยตนเอง
ภายใต้ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

 • พื้นที่พร้อมอยู่

          พื้นที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่จัดเตรียมเพื่อความสะดวกในการทำวิจัยและพัฒนาใน ห้องปฏิบัติการ บริษัทสามารถนำอุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมี เข้าทำงานได้ทันที เป็นการประหยัดเวลาและเงินลงทุนในการตกแต่งพื้นที่ห้องปฎิบัติการ
ภายใต้ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม


 

                       3. Central Office Building (Incubator Wing)

Floor Loading: 300 kg/sq.m.
Electric System: TR : 2000 kVA (1 Unit) 
Gen. : 300 KVA
Pipe System: Main Pipe - Diameter 4" with Valve and Meter
Telephone system: PABX 50/400
Air Condition system: 4 of Air Cool Water-size 235.3 Tons, Totally 941.2 Tons
CCTV System: On all floors
Access Control: Provided 1 set/Room
Elevator: 3 Elevators and 1 Heavy Loading Elevator(1,150 kg)


                       4. Garden of Innovation

Floor Loading: 300 kg/sq.m.
Electric System: 200A 3ph.
250KVA Generator จาก อาคาร INC1
Pipe System: Main Pipe - Diameter 2( 1/2)" with Valve and Meter
Telephone system: External line, Analog-50 circuits
Air Condition system: Split type >
CCTV System: 5 units of CCTV (only 1st Floor)
Access Control: Main Entrance
Elevator: n/a

                     
                       5. BIOTEC Pilot Plant

Floor Loading: 1st Floor: 700 kg/sq.m. 
2nd - 3rd Floor: 500kg/sq.m.
Deck: 250 kg/sq.m.
Electric System: TR1: 1000 kVA, TR2 630 kVA. - Gen. 100 kVA
Pipe System: Main Pipe - Diameter 2" and Reserved Tank 210 m3
Telephone system: 2 Direct Phone no. - 8 Internal Phone no.
Air Condition system: Split Type 20 Units(Not include rental room) : 49 Tons
CCTV System: n/a
Access Control: 8 Bolts - PC Work Station
Elevator: n/a
 
 

Pilot Plant

          เมื่อได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในระดับห้องปฎิบัติการแล้ว ก่อนการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ มีความจำเป็นในการสร้างต้นแบบ หรือขยายขนาดการผลิตเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินการผลิตได้จริง ทางอุทยานฯ มีพื้นที่ที่พร้อมสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีพื้นที่ว่างใน Pilot Plant ที่สามารถรองรับการติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรหรือระบบการผลิตที่มีขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักวิจัย รวมถึงผู้ที่สนใจในเทคโนโลยี โดยไม่ต้องเริ่มการศึกษาและวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการใหม่ตั้งแต่ต้น อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการนำนวัตกรรมออกสู่เชิงพานิชย์