INNO-X Innovation Space

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้เปิดพื้นที่ใหม่ “INNO-X” เป็นพื้นที่ทำงานที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ INNO-X มีพื้นที่ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยี

INNO-X ไม่ใช่แค่สำนักงาน แต่หัวใจของเรา คือ การสร้าง Community ชุมชนแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้น สร้างบรรยากาศให้คนมาทำงานร่วมกัน สร้างสปิริตให้คนได้อยู่ในที่แห่งนี้อย่างมีความสุข และสนุกกับการทำงาน

พื้นที่นี้เหมาะกับใคร..?
Startups

กลุ่มเทคโนโลยีที่มีความต้องการพัฒนาสินค้า และบริการเพื่อทำธุรกิจให้เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด

ผู้ประกอบต่างประเทศที่ต้องการขยายสาขา

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจนำเทคโนโลยีไปเชื่อมโยง พัฒนาสินค้าและบริการต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าเช่าสำนักงานและงานธุรการต่างๆ

SMEs ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หาพื้นที่ชั่วคราวในการทำโครงการร่วมวิจัยระยะสั้น เพื่อลดปัญหาการเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าสำนักงานระยะยาว ลดภาระการจ้างงานด้านธุรการ

บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา

ที่ต้องการสัมผัสกับบรรยากาศพื้นที่นิคมวิจัย ได้ใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ระดับหัวกะทิของประเทศและได้อยู่ในสังคมที่มีความชอบที่เหมือนกัน สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวในการทำงาน รวมถึงนัดหมายประชุม

INNO-X ได้จัดแบ่งประเภทของพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการออกเป็น INNO Co-working space, INNO Silver and Gold virtual office และ INNO Premium office

เริ่มต้นเพียงวันละ 200 บาท

รองรับได้ถึง 50 ที่นั่ง เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่ชีวิตไม่ติดอยู่กับที่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมให้คุณได้สนุกกับการทำงาน เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการด้านสำนักงาน เช่น การจองห้องประชุม การปรินท์งานเอกสารต่างๆ

เริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาใช้บริการขั้นต่ำ 6 เดือน

พื้นที่ที่พร้อมให้คุณนัดหมายลูกค้า รับฝากจดหมายและเอกสาร บริการรับสายโทรศัพท์เสมือนมีเลขาส่วนตัว บริการการจองและใช้ห้องประชุมในอัตราสมาชิก รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาที่จัดขึ้นในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 2,500 บาทต่อเดือน ระยะเวลาใช้บริการขั้นต่ำ 12 เดือน

พื้นที่ที่คุณสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและการลงทะเบียนภาษี รับฝากจดหมายและเอกสาร บริการรับสายโทรศัพท์เสมือนมีเลขาส่วนตัว บริการการจองและใช้ห้องประชุมในอัตราสมาชิก และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาที่จัดขึ้นในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 6,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาใช้บริการขั้นต่ำ 12 เดือน

พื้นที่สำนักงานพร้อมใช้และสามารถใช้ที่อยู่ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การลงทะเบียนภาษี ธุรกิจใหม่สามารถใช้บริการพื้นที่นี้ได้ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว ทุกๆ INNO Premium office ยังได้รับพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ / ผลงานของบริษัทอีกด้วย

INNO-X ตั้งอยู่ที่ห้องเลขที่ 1 ชั้น 4 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 (INC1) เลขที่อยู่ 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โทร. (02) 564 7200 ต่อ 5555 หรืออีเมล: inno-x@sciencepark.or.th
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใบสมัครใช้พื้นที่