All Seminar & Event

ขอเชิญรับคำปรึกษาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม : Advisory [email protected]

เปิดคลินิกให้คำปรึกษาออนไลน์ธุรกิจเทคโนโลยีแบบตัวต่อตัวเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญพันธมิตรชั้นนำ Advisory [email protected] กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำ เปิดให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบ One on One แก่ผู้ประกอบการ แบบออนไลน์ (...