All Seminar & Event

Workshop พื้นฐานการแปรรูปอาหารและความรู้เบื้องต้นของผลิตภัณฑ์แป้ง Low GI

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย KMITL ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม “Workshop พื้นฐานการแปรรูปอาหารและความรู้เบื้องต้นของผลิตภัณฑ์แป้ง Low GI” Workshop ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ทางอาหาร โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก KMITL ...