อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จะเสริมสร้าง ระบบนวัตกรรมของประเทศ

R&D Lease Space

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้เปิดให้บริการพื้นที่เช่าคุณภาพสูงที่ออกแบบมา เพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านงานวิจัยและพัฒนา มีสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชน รองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจร

Events

Successes among
Thailand Science Park
in 2022
125
Companies
558
Commercialized Projects
1903
R&D Projects
2046
R&D Professionals