Seminar & Event

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม โปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้สู่มาตรฐาน Service Robots & IoT เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงฮาร์ดแวร์! เรียนรู้ให้เข้าใจ ก่อนพัฒนาจริง!
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม โปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้สู่มาตรฐาน Service Robots & IoT เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงฮาร์ดแวร์! เรียนรู้ให้เข้าใจ ก่อนพัฒนาจริง! จำนวน 5 หลักสูตร รวมระยะเวลาอบรม 5 วัน โดยมีค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 6,000 บาท (อัตรานี้รวมค่าอบรมพร้อมดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบ) หรือเลือกลงเฉพาะหลักสูตรผ่านแพคเกจที่สนใจได้เลย
พิเศษ ฟรี !! หลักสูตร Coaching and Facilitating Skills for Quality Specialist/Auditor/Consultant พัฒนาซอฟต์สกิลทักษะการเป็นพี่เลี้ยง สู่การเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ (เมื่อท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของโปรแกรม)
 • อบรมวันที่ 22 เมษายน 2567
  มาตรฐานการทดสอบหุ่นยนต์บริการ (Service robot) สากล และ การทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์บริการในบ้านประเภทเครื่องดูดฝุ่น
 • อบรมวันที่ 24 เมษายน 2567
  มาตรฐานการทดสอบหุ่นยนต์บริการ(Service robot) ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Testing)
 • อบรมวันที่ 25 เมษายน 2567
  มาตรฐานการทดสอบด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ (Products Safety)
 • อบรมวันที่ 26 เมษายน 2567
  มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ IoT
 • อบรมวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
  มาตรฐานด้านซอฟต์แวร์หุ่นยนต์บริการ ISO 13482
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567
สถานที่อบรมและดูงาน : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์ (IKD), อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
Tel. 084-649-7400 / คุณรภัสนันทน์
INBOX : https://bit.ly/3bOUWLm
Email : rapatsanan.pak@nstda.or.th