News & Activities


7 ตุลาคม 2564

ชาว อวท. - สวทช. ไปทุกที่ด้วย anywheel

“มาปั่นกันเถอะ” เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประกอบความมุ่งมั่นที่จะทำให้ Thailand Science Park เป็น Living Lab สำหรับธุรกิจนวัตกรรม ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จึงร่วมมือกับ Anywheel Start up จากประเทศสิงคโปร์ ผู้ให้บริการจักรยานสาธารณะให้เช่าในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ ไทย ผู้นำ ‘นวัตกรรม’ และเทคโนโลยี IoT มาใช้เพื่อเพิ่มทางเลือกการสัญจรให้กับผู้คน ผ่าน application “Anywheel” มาให้บริการภายในพื้นที่ 200 ไร่ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
และเพื่อรณรงค์ลดการใช้รถยนต์หันมาใช้พาหนะทางเลือก ช่วยลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ Anywheel จึงมาให้บริการจักรยานสาธารณะมากกว่า 200 คัน ทั้งหมด 13 จุดจอด โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตลอด 7 วัน 24 ชม. รวมถึงพื้นที่ให้บริการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตด้วย และจักรยานของ Anywheel ปั่นง่าย แข็งแรง น้ำหนักเบา มีกระดิ่ง และ ไฟแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ด้วย
>> Download <<
ติดต่อสอบถามและดู Promotion พิเศษได้ที่
www.anywheel.co.th
https://www.facebook.com/anywheel.th