All News & Activities

15 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! ทุน POC (Proof Of Concept) มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท!!

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการ POC เพื่อรับทุนจากกองทุน TED FUND พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
การสนับสนุน
  • พัฒนาต้นแบบ
  • วิเคราะห์ทดสอบและการ ขอรับรองมาตรฐาน
  • การทดสอบตลาด
  • ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยี/การซื้อสิทธิ์
สมัครได้ที่ :  https://forms.gle/ADjxZ7YbWamatvM8A
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
โทร 025647000 ต่อ 71699
มือถือ 0813187532
หรือ ดร.นรมน
ที่ปรึกษาอาวุโส
มือถือ 086-979-9519
Email: bcd@nstda.or.th