Fitness & Sport Center

ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 ม.18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : +662-564-4425
โทรสาร : +662-564-4424
สนามกอล์ฟ เอไอที กอล์ฟคลับ
สนามกอล์ฟ เอไอที กอล์ฟคลับ
58 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : +662 516-4244-7 
โทรสาร : +662 516-4248
ลิ้งค์ อารีน่า
ลิ้งค์ อารีน่า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : +662-156-9224
โทรสาร : -