เอกสารประกอบการสัมมนางานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ประจำปี 2558

Category : Manpower Development

1. ประมวลกิจกรรม Auto Part Tech Day 2015
2. ชิ้นส่วนยานยนต์จากผู้ประกอบการไทยและอาเซียนในอนาคต

3. มาตรฐานและการวิเคราะห์ทดสอบที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

4. วัสดุใหม่ คุณสมบัติและเทคโนโลยีการขึ้นรูป

5. การออกแบบทางวิศวกรรมและการเเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบออโตเมชั่น

6. การส่งเสริมและบริการสนับสนุนนวัตกรรมของ SMEs ไทย

7. เสวนา SMEs ไทย กับการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

8. โอกาสของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในอุตสาหกรรมข้างเคียง