News & Activities


12 มิถุนายน 2567

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยต้อนรับคณะผู้ประกอบการ Cluster Visit จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยต้อนรับคณะผู้ประกอบการ Cluster Visit จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6 มิถุนายน 2567: น.สพ. สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการ Cluster Visit นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสารสกัดเพื่ออุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ จำนวน 31 ท่าน จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมแนะนำบริการและการสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้อง CC305 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
พร้อมกันนี้ คณะผู้ประกอบการได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากนักวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ประกอบด้วย
  1. ห้องปฎิบัติการนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง (NLC) กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน โดยทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง และทีมเวชศาสตร์นาโน นาโนเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี ‘nano encapsulation’ หรือ ‘ระบบกักเก็บสารสำคัญด้วยเทคโนโลยีห่อหุ้มระดับนาโน’ เพื่อยกระดับการนำส่งสารออกฤทธิ์ไปยังอวัยวะเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ สำหรับใช้ในการพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอาง ยา และเวชภัณฑ์ หนุนเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์ สุขภาพ และความงาม
  2. ห้องปฎิบัติการความปลอดภัยระดับนาโนและฤทธิ์ทางชีวภาพ (NSB) แพลตฟอร์มวิเคราะห์ทดสอบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสำคัญและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเวชสำอางและเครื่องสำอาง
  3. โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง (CPP) พร้อมให้บริการผลิตเครื่องสำอางด้วยนวัตกรรมทางด้านนาโนเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ตั้งแต่การทดลองผลิตในสเกลขนาดเล็ก การขยายขนาดการผลิต ไปจนถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP เพื่อหนุนเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และยกระดับผู้ประกอบการไทย
จากนั้นได้เข้าชมศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center: TBES) ให้บริการทดสอบทางด้านความปลอดภัย และฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ โดยไม่ใช้สัตว์ทดลอง เพื่อกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องสำอาง สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครื่องมือแพทย์
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยต้อนรับคณะผู้ประกอบการ Cluster Visit จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยต้อนรับคณะผู้ประกอบการ Cluster Visit จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยต้อนรับคณะผู้ประกอบการ Cluster Visit จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยต้อนรับคณะผู้ประกอบการ Cluster Visit จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย