All Seminar & Event

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายในโครงการฝึกอบรม เรื่อง “ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม”
จัดโดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี
ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 8.30-15.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ webex
ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมฟังได้ที่ https://bit.ly/2XbG8Se หรือ หรือสแกน QRcode ด้านล่าง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณจุฑารัตน์ (ศน.)
เบอร์ติดต่อ 086 386 1765
E-mail: [email protected]
คุณนภาพรรณ (กรอ.)
เบอร์ติดต่อ 089 631 5931
E-mail: [email protected]
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม