All Seminar & Event

จัดอีกครั้งตามคำเรียกร้อง!!! กิจกรรมสัมมนากลุ่มสำหรับผู้ประกอบการอาหารฟังก์ชั่นโดยเฉพาะ
สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากลุ่ม หัวข้อ “อาหารฟังก์ชั่นก์และข้อกำหนดการกล่าวอ้างทางสุขภาพภายใต้กฎหมายประเทศไทย” รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับข้อกำหนดการกล่าวอ้างทางสุขภาพภายใต้กฎหมายประเทศไทย และขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจากคุณมาลี จิรวงศ์ศรี อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร อย.
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันใน วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM เท่านั้น!!
(ไม่สามารถรับฟังการบรรยายย้อนหลังได้)
ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/2ccaiBo4KDQQ6XSx5
รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น
(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email ยืนยันและ Link สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม)
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ผู้ประกอบการอาหารที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น หรืออาหารสุขภาพ
  • ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายแล้ว และต้องการขึ้นทะเบียนการกล่าวอ้างทางสุขภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel. 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333
Facebook Fanpage: FoodInnopolis
E-mail: [email protected]
Website: www.foodinnopolis.or.th
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม