All Seminar & Event

รายละเอียดสัมมนา
วันที่: วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
เวลา: 14.00 น.
ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง
วิทยากร: ผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD
ภาษา: ภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับสัมมนา
ในปัจจุบัน มีการพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์มากมาย การละเลยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อาจนำไปสู่ความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งเรื่องของชื่อเสียงสำหรับผู้ผลิต และองค์กรต่างๆ ว่ามีการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ปลอดภัย

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา

 • ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีในการปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรคุณจากการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ช่วยผู้ผลิตปกป้องอุปกรณ์ทางการแพทย์จากภัยคุกคามด้านไซเบอร์
 • สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์และองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ คุณจะเข้าใจวิธีปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์คุณจากความเสียหาย โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณมีความปลอดภัย

เนื้อหาในการสัมมนา

 • ความปลอดภัยทางไซเบอร์ควรนำมาปรับใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่อใด
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาด
 • ความท้าทายที่ต้องพิจารณาในการรักษาความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์
 • การกำหนดมาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ที่กำลังจะมาถึง
 • ถาม-ตอบ

ใครที่ควรเข้าร่วมสัมมนา

 • ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ - วิศวกรวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการ, ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์, ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล
 • ผู้ให้บริการสาธารณสุข
 • หน่วยงานกำกับดูแล

เข้าร่วมสัมมนา 
ลงทะเบียนได้ที่ https://www.tuvsud.com/th-th/resource-centre/webinar/cybersecurity-in-the-medical-devices-industry-what-manufacturers-need-to-know

เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม