News & Activities


6 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “การบริหารจัดการภาษีคาร์บอนให้เป็นผลกำไร” : Turning Carbon Tax Management into Profit

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “การบริหารจัดการภาษีคาร์บอนให้เป็นผลกำไร” : Turning Carbon Tax Management into Profit
FDI Group ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ภายใต้การดูแลของ สวทช. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้เห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมและรับมือในการวางแผนภาษีคาร์บอน
ในงานสัมมนา “การบริหารจัดการภาษีคาร์บอนให้เป็นผลกำไร” : Turning Carbon Tax Management into Profit!
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
08.30 - 17.00 น.
ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
Ticket Price : 1,800 บาท (ราคานี้รวมอาหารและเครื่องดื่มภายในงาน)
พิเศษ! ซื้อ 1 แถม 1 **สำหรับสมาชิกของ NSTDA, TSP , FTI , FDI และเครือข่าย**
ร่วมฟังบรรยายพิเศษกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ
  • อุปสรรคการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และความท้าทายของผู้ประกอบการ
  • Green Technology and Trend
  • สิทธิประโยชน์ในการจัดการก๊าซเรือนกระจกและแนวทางการวางแผนภาษีที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก
  • การวางแผนภาษีคาร์บอนให้เหมาะสมกับธุรกิจอุตสาหกรรมนำเข้าและส่งออก
  • ข้อกำหนด CBAM และข้อกำหนดอื่นๆในระแวกเพื่อนบ้าน
  • เสวนา 1 Case Study : Success story จากการปรับปรุงการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในไทย
  • เสวนา 2 Case Study : Technology Success คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในไทย
  • กิจกรรม Special Consulting ( ฟรี สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 10 ท่านแรก! )
จำนวนที่นั่งจำกัด! สำรองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/K8oDGJYjUgzDBAc79
สามารถดูรายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ >> “การบริหารจัดการภาษีคาร์บอนให้เป็นผลกำไร“ Turning Carbon Tax Management into Profit.pdf
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “การบริหารจัดการภาษีคาร์บอนให้เป็นผลกำไร” : Turning Carbon Tax Management into Profit
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “การบริหารจัดการภาษีคาร์บอนให้เป็นผลกำไร” : Turning Carbon Tax Management into Profit