News & Activities


12 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ 3 สตาร์ทอัพที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรม HKSTP Idea Landing Programme ที่ฮ่องกงและจีนพร้อมรับเงินสนับสนุน HKD 100,000

ขอแสดงความยินดีกับ 3 สตาร์ทอัพที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรม HKSTP Idea Landing Programme 
		ที่ฮ่องกงและจีนพร้อมรับเงินสนับสนุน HKD 100,000
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ซึ่งเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์หลักในการจัดงาน HKSTP Idea Landing Programme เข้าร่วมงาน pitching day ที่จัดขึ้นบริเวณ SCBX ชั้น 4 สยามพารากอน โดยโปรแกรมฯ ดังกล่าว มุ่งหวังที่จะนำพาสตาร์ทอัพไทยที่มีความพร้อมในการออกสู่ตลาดต่างประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดฮ่องกงและจีนเป็นหลัก โดยโปรแกรมนี้ ทาง Hong Kong Science and Technology Park (HKSTP) มุ่งเน้นในการช่วยพัฒนาสตาร์ทอัพไทยในด้าน อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนได้มีโอกาสทดลองตลาดในฮ่องกงและจีนเป็นเวลา 1 ปี
ในปีนี้สตาร์ทอัพในนาม อวท. ผ่านเข้ารอบ pitching ทั้งหมด 6 รายจาก 16 ราย และมี 3 สตาร์ทอัพในนาม อวท. ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
ขอแสดงความยินดีกับ 3 สตาร์ทอัพที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรม HKSTP Idea Landing Programme 
			ที่ฮ่องกงและจีนพร้อมรับเงินสนับสนุน HKD 100,000
1. Nano Coating – Green Tech Startup ผู้พัฒนาน้ำยาเคลือบผิวโซลาร์เซลล์ ด้วยเทคโนโลยีเคลือบนาโน (Nano Coating) ลดการเกาะของฝุ่น เพิ่มคุณสมบัติสะท้อนน้ำ นวัตกรรมหนุนอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะโซลาร์เซลล์และโซลาร์ฟาร์ม ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เพิ่มความยั่งยืนทางพลังงาน
ขอแสดงความยินดีกับ 3 สตาร์ทอัพที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรม HKSTP Idea Landing Programme 
			ที่ฮ่องกงและจีนพร้อมรับเงินสนับสนุน HKD 100,000
2. Kronolife - Anti-Aging Tech Startup ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอวัยที่มุ่งจัดการรากของการแก่ชรา ได้แก่ เซลล์แก่ (Zombie cells) และเสาหลักของสภาวะชรา (Aging hallmarks) ผลิตภัณฑ์ของ KronoLife ได้แก่ สารออกฤทธิ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร รวมถึงบริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขอแสดงความยินดีกับ 3 สตาร์ทอัพที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรม HKSTP Idea Landing Programme 
			ที่ฮ่องกงและจีนพร้อมรับเงินสนับสนุน HKD 100,000
3. Tasted Better – Food Tech Startup ผู้พัฒนาแป้งเสริมอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำเป็นตัวอย่างการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้ที่แพ้นมหรือไข่ไก่ และผู้ที่ต้องควบคุมอาหารเป็นพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป สนองตอบผู้บริโภคยุคใหม่ และเป็นสินค้าที่สามารถนำไปพัฒนากับผลิตภัณฑ์ในการจำหน่ายได้
ทั้ง 3 สตาร์ทอัพจะเดินทางไปที่ฮ่องกงในช่วงปลายกุมภาพันธ์นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท matching นักศึกษาจาก Hong Kong University of Science and Technology ในการทำงานร่วมกันตลอดระยะเวลาโครงการ 1 ปี
ขอแสดงความยินดีกับ 3 สตาร์ทอัพที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรม HKSTP Idea Landing Programme 
				ที่ฮ่องกงและจีนพร้อมรับเงินสนับสนุน HKD 100,000
ขอแสดงความยินดีกับ 3 สตาร์ทอัพที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรม HKSTP Idea Landing Programme 
				ที่ฮ่องกงและจีนพร้อมรับเงินสนับสนุน HKD 100,000
ขอแสดงความยินดีกับ 3 สตาร์ทอัพที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรม HKSTP Idea Landing Programme 
				ที่ฮ่องกงและจีนพร้อมรับเงินสนับสนุน HKD 100,000
ขอแสดงความยินดีกับ 3 สตาร์ทอัพที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรม HKSTP Idea Landing Programme 
				ที่ฮ่องกงและจีนพร้อมรับเงินสนับสนุน HKD 100,000
ขอแสดงความยินดีกับ 3 สตาร์ทอัพที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรม HKSTP Idea Landing Programme 
				ที่ฮ่องกงและจีนพร้อมรับเงินสนับสนุน HKD 100,000
ขอแสดงความยินดีกับ 3 สตาร์ทอัพที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรม HKSTP Idea Landing Programme 
				ที่ฮ่องกงและจีนพร้อมรับเงินสนับสนุน HKD 100,000