News & Activities


4 สิงหาคม 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จับมือ 3 พันธมิตรจัดกิจกรรม Open Innovation : Smart Factory & IoT

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จับมือ 3 พันธมิตรจัดกิจกรรม Open Innovation : Smart Factory & IoT
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ได้ร่วมกับ 2 บริษัทเอกชนใน อวท.และ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) สวทช. จัดกิจกรรม Open Innovation : Smart Factory & IoT เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดงาน OI ในครั้งนี้เรามาในคอนเซ็ปต์ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและการปรับปรุงการประหยัดพลังงานภายในโรงงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จับมือ 3 พันธมิตรจัดกิจกรรม Open Innovation : Smart Factory & IoT
คุณสุจินดา ทองศรี ผู้จัดการฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์ กล่าวเปิดงานและต้อนรับบริษัทที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมกับบรรยายภาพรวม บทบาทและหน้าที่ของ อวท. ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ให้เข้าเข้าถึงกลไกการสนับสนุน สิทธิประโยชน์จากภาครัฐทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงิน
กิจกรรมเริ่มด้วยการบรรยาย IDA Platform แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม จากศูนย์ SMC ซึ่งศูนย์ฯ ยังเปิดรับสมัครโรงงานผู้สนใจใช้เทคโนโลยี เพื่อรับทุนสนับสนุน 100,000 บาท ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ Smart Automation Factory and Application จากบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และปิดท้ายด้วยการบรรยายจาก บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด ในหัวข้อ Energy Saving Management for Factory
ปิดท้ายกิจกรรมด้วย Business matching เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทที่มาร่วมงานได้หารือ พูดคุย กับผู้เชี่ยวชาญในแบบตัวต่อตัว คุณสุจินดา กล่าวทิ้งท้ายถึงงานในวันนี้ว่า “เราจัดงาน Open Innovation มาหลายครั้งแล้ว โดยแต่ละครั้งก็จะมีการจัดตามกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ โดยดูจากความต้องการของตลาดกับสิ่งที่เรามี คือ บริษัทเอกชนที่อยู่ใน อวท. และความสามารถของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. บริษัทเอกชนในนี้มีทั้งรายใหญ่และรายเล็ก รายใหญ่ก็มีโจทย์มาให้เราช่วยเป็นสื่อกลางหาพันธมิตรมาช่วยให้งานวิจัยของบริษัทไปได้ไวขึ้นผ่านความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทอื่นๆ ที่มีศักยภาพตอบโจทย์องค์กร ในบางกรณี Open Innovation ของเรา คือ การมาบอกเล่าเทคโนโลยีหรือสิ่งที่เอกชนภายใน อวท. มีเพื่อให้คนภายนอกที่มีความสนใจได้มาร่วมพูดคุยจับคู่ธุรกิจกัน อวท.เราตอบได้ทุกโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการค่ะ OI ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 36 ราย จาก 16 บริษัท เป็นบริษัทที่อยู่ใน อวท. 3 ราย ที่เหลือเป็นบริษัทและหน่วยงานพันธมิตรจากข้างนอก ความสำเร็จในเบื้องต้นได้มีการจับคู่ธุรกิจทั้งหมด 15 โจทย์ ซึ่งโจทย์เหล่านี้เราก็จะมีการติดตามเป็นระยะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเอากลไกต่างๆ ของภาครัฐเข้าไปร่วมส่งเสริมด้วย”
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จับมือ 3 พันธมิตรจัดกิจกรรม Open Innovation : Smart Factory & IoT
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จับมือ 3 พันธมิตรจัดกิจกรรม Open Innovation : Smart Factory & IoT
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จับมือ 3 พันธมิตรจัดกิจกรรม Open Innovation : Smart Factory & IoT
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จับมือ 3 พันธมิตรจัดกิจกรรม Open Innovation : Smart Factory & IoT
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จับมือ 3 พันธมิตรจัดกิจกรรม Open Innovation : Smart Factory & IoT
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จับมือ 3 พันธมิตรจัดกิจกรรม Open Innovation : Smart Factory & IoT
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จับมือ 3 พันธมิตรจัดกิจกรรม Open Innovation : Smart Factory & IoT