News & Activities


24 กรกฏาคม 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) รับมอบป้ายสัญลักษณ์ TED Fellow ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนา Startup รุ่นใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) รับมอบป้ายสัญลักษณ์ TED Fellow ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนา Startup รุ่นใหม่
19 กรกฎาคม 2566  กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) และพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์ให้แก่เครือข่ายฯ ประจำปี 2566 โดยดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ให้เกียรติมอบป้ายสัญลักษณ์ TED Fellow แก่ คุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือ TED Fellow รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายฯ จากภาคกลาง รวม 22 หน่วยงาน
นอกจากนี้ ภายในงาน TED Fund ยังได้มอบป้ายสนับสนุนทุนให้กับผู้ประกอบการ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนในช่วงปี 2564-2565 ในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) จำนวน 17 โครงการ โดยมีคุณศุภลักษณ์ บัณฑิตกุล บริษัท เอ็ม เฮลท์ พีเอสวี 2021 จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมไข่มุกบุก ที่มีส่วนผสมที่มีประโยชน์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานเป็นอาหารเสริม หรืออาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีความอร่อย สนุกและไม่จำเจ ซึ่งได้รับการพัฒนาและบ่มเพาะจาก TSP และได้รับการสนับสนุนทุน POC จำนวน 1,238,000 บาทเข้าร่วมด้วย
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) รับมอบป้ายสัญลักษณ์ TED Fellow ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนา Startup รุ่นใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) รับมอบป้ายสัญลักษณ์ TED Fellow ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนา Startup รุ่นใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) รับมอบป้ายสัญลักษณ์ TED Fellow ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนา Startup รุ่นใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) รับมอบป้ายสัญลักษณ์ TED Fellow ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนา Startup รุ่นใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) รับมอบป้ายสัญลักษณ์ TED Fellow ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนา Startup รุ่นใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) รับมอบป้ายสัญลักษณ์ TED Fellow ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนา Startup รุ่นใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) รับมอบป้ายสัญลักษณ์ TED Fellow ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนา Startup รุ่นใหม่