News & Activities


10 กรกฏาคม 2566

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open Innovation : Smart Factory & IoT เสริมความแกร่งให้ภาคอุตสาหกรรมไทย เรียนรู้ หารือ พูดคุย โจทย์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open Innovation : Smart Factory & IoT เสริมความแกร่งให้ภาคอุตสาหกรรมไทย เรียนรู้ หารือ พูดคุย โจทย์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน สวทช. บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญผู้ประกอบการโรงงาน ผู้จัดการโรงงาน ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation : Smart Factory & IoT ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลงทะเบียนเข้าร่วมหารือ พูดคุย กับผู้เชี่ยวชาญ แบบ 1:1 ในโจทย์ด้านการพัฒนาโรงงานของท่านด้วยเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน
Highlight ที่คุณไม่ควรพลาด
  • IDA Platform รับสมัครโรงงานผู้สนใจใช้เทคโนโลยี รับทุนสนับสนุน 100,000 บาท และหน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล ฟรี!!
  • Smart Automation Factory and Application
  • Energy Saving Management for Factory
  • Innovation Matching หารือ พูดคุย โจทย์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม แบบ 1:1 ฟรี!
ด่วน ! ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม https://forms.gle/p6TYiMG5WsAb6BhD7 หรือ SCAN QR Code ภายใน 24 ก.ค. 66 (รับจำนวนจำกัด)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
Tel. 089-4562440 (วัชรี)
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open Innovation : Smart Factory & IoT เสริมความแกร่งให้ภาคอุตสาหกรรมไทย เรียนรู้ หารือ พูดคุย โจทย์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม