All Seminar & Event

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center) โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMU-C) ขอเชิญผู้ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Deep Tech Startup) เข้าร่วมกิจกรรม NSTDA ACCEL: Demo Days ภายใต้โครงการ “NSTDA Deep Tech Acceleration: แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก”
ในวันที่ 27 - 28 กันยายน 2564 รูปแบบ Online
ผ่าน Webex Meeting และ Facebook Live
พบกับ 24 Deep Tech Startups Pitching ในโครงการ “NSTDA Deep Tech Acceleration” และเสวนาในหัวข้อ
  • นโยบายการสนับสนุน Deep Tech Startups
  • บทบาท PMU-C ในการสนับสนุน Deep Tech Acceleration
  • Deep Tech Startups Ecosystem in Thailand
  • Deep Tech Startups Investment
  • Corporate Investment in Deep Tech Startups
ลงทะเบียนฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ผ่านลิงก์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/WTC6J8jLujWPaZQQ7
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page: NSTDA Deep Tech Acceleration
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม