All Seminar & Event

สวทช. ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนการผลิต “nSPHERE หมวกควบคุมแรงดันลบและบวก” นวัตกรรมจากนาโนเทค สวทช. เพื่อเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถใช้งานได้สะดวก และมีประโยชน์ต่อการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ รับมือสถานการณ์โควิด 19 ในสถานพยาบาล
ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 080-0-13324-1
หรือเช็คสั่งจ่าย
“เงินบริจาคกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์เพื่อขอรับใบรับเงินบริจาคทางอีเมล โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
หรือสามารถบริจาคผ่านระuu e-Donation
สแกน QR Code ด้วยแอปฯ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร
ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564
สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณจำปูน ศรเมฆ (ผู้ประสานงานโครงการ)
[email protected]
02 5647100 ต่อ 6625
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม