All Seminar & Event

ขอชวนร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับนักวิจัย สวทช. ใน R&D Sharing 2021 EP.3
“ทางเลือกใหม่ วัคซีนไทยแบบพ่นจมูก”
โดย ดร.ษมาภรณ์ ธีรเวชญาณ
ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
พุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 - 11.15 น.
Live ทาง Facebook NSTDA-สวทช.
หรือรับฟังเสียงทาง Club House ชื่อคลับ “Sci Scene”
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม