All Seminar & Event

5 สิงหาคมนี้ ! ชวนแลกเปลี่ยนมุมมอง “การเปิดเผยข้อมูลกับการปลดล็อกศักยภาพประเทศไทย” ในเสวนาออนไลน์ Data Platform Technology for Open Data
พร้อมเผยทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีด้าน Open Data ของเนคเทค สวทช. รู้ก่อนใช้งานก่อน รายละเอียดเทคโนโลยีแพลตฟอร์มข้อมูล สำหรับข้อมูลแบบเปิด ที่เตรียมพร้อมให้บริการ เร็ว ๆ นี้
พบกับ
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช.
และ ดร.มารุต บูรณธัช กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เนคเทค สวทช.
ถ่ายทอดสด | 5 สิงหาคม นี้ เวลา 10.00-11.00 น.
ทาง https://www.facebook.com/NECTEC/
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม