All Seminar & Event

พบกับเสวนาออนไลน์ “i4.0 Unlock the Future: ปลดล็อคอุตสาหกรรมไทยด้วยดัชนี 4.0”
ร่วมเจาะลึกดัชนีชี้วัดความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 มีความสำคัญอย่างไรกับกลุ่ม SI ไทย ไปกับผู้นำอุตสาหกรรมระดับประเทศ ได้แก่
  • ดร.นฤกมล ภู่ขาว ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน
  • คุณจีรวลา ฮวดมัย ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iTAP), สวทช.
  • คุณอุดม ลิ่วลมไพศาล นักวิจัยเนคเทค สวทช.
  • ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ดำเนินรายการโดย ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมใหม่ EECi, สวทช.
ลงทะเบียน ฟรี ! >> https://bit.ly/3f81XaY
พบกันวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ทาง Webex Event
ผู้ประสานงานจะส่งลิงก์เข้าร่วมเสวนาให้ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเรวดี ศรีนุ้ยคง
โทร | 065 479 4150
อีเมล | [email protected]
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม