All Seminar & Event

นักวิจัยไทยทำ เรามีคำตอบ ให้คุณเสมอ!
แสง UV-C ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ได้จริงหรือไม่
พบกับมิติใหม่ของการแลกเปลี่ยนความรู้ อัดแน่นด้วยสาระและความบันทิง ที่จะทำให้คุณรู้เรื่องราวผลงานวิจัยไทยทำ สู้ภัยโควิดก่อนใคร
พลาดแล้วคุณจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง!
แล้วพบกัน 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-11.15 น.
มาร่วมพูดคุยกับ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม (ดร.เก่ง)
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช.
นักวิจัยไทยทำ สู้ภัยโควิค
ทาง Facebook Fanpage: NSTDA-สวทช. และ Club House “Sci Sence”
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม