All Seminar & Event

Free Online Site Visit & One on One Advisory
ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Cosmetic Industry) และให้คำปรึกษาออนไลน์
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ฟรี ‼️ สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก FTI, BM Platinum & BM Member
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น. (เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โปรดตรงต่อเวลา)
ร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านระบบ WebeX (ท่านจะได้รับลิงค์ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
ลงทะเบียนได้ที่ >>>  https://forms.gle/mB7KqFNu4zWxy3up9
AGENDA : Free Online Site Visit & One On One Advisory
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณอภิญญา (ข้าว) | คุณวิริญญา (แต้ง)
โทรศัพท์ 02-345-1117, 02-345-1125
มือถือ 086-329-1977, 089-329-1976
E-mail : [email protected]
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม