All Seminar & Event

Free Online Site Visit & One on One Advisory
ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมอาหาร (Farming Cluster) และให้คำปรึกษาออนไลน์
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย TSP
ฟรี ‼️ สำหรับสมาชิก FTI, BM Platinum & BM Member
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
เวลา 13.15 – 16.00 น.
ร่วมกิจกรรม Online ผ่านระบบ WebeX (ท่านจะได้รับลิงค์ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
ลงทะเบียน >>>  https://forms.gle/nRvCqN1E5Ende1kU9
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณอภิญญา (ข้าว) | คุณวิริญญา (แต้ง)
โทรศัพท์ 02-345-1117, 02-345-1125
มือถือ 086-329-1977, 089-329-1976
E-mail : [email protected]
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม