All Seminar & Event

สายอาหารออร์แกนิค ฟังทางนี้
สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks 2021 #5 "All About Organics" อาหารออร์แกนิค จากธรรมชาติสู่ชีวิตที่ยั่งยืน
ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผอ.สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และอาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาบอกเล่า และแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค รวมทั้งแนะนำวิธีปลูกผักและผลไม้ให้เป็นออร์แกนิค มาตรฐานสินค้าออร์แกนิคที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจทุกท่าน แล้วคุณจะรู้ว่าอาหารออร์แกนิกดีกว่าอาหารทั่วไปจริงหรือไม่
เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Facebook Live FoodInnopolis พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น.
ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/jzvF27kTcxbpUfSz6
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/foodinnopolis
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม