All Seminar & Event

ชวนคุณมาแลกเปลี่ยนมุมมอง ปัจจัยและความท้าทายของการพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยสู่ AI Service Platform ระดับประเทศ กับเสวนาออนไลน์ "AI FOR THAI ก้าวต่อไปสู่แพลตฟอร์ม AI แห่งชาติ"
พร้อมเผยรายละเอียดการเพิ่มสมรรถนะบริการและฟีเจอร์ใหม่ของ AI for Thai ที่นี่ ที่แรก!
ร่วมค้นหาคำตอบ แลกเปลี่ยนความท้าทายไปพร้อมกันกับผู้มีบทบาทขับเคลื่อนวงการปัญญาประดิษฐ์ไทยทั้งภาครัฐและเอกชน
Live : ศุกร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้ เวลา 13.30 น.
ทาง Facebook NECTEC NSTDA และ aiforthai
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม