All Seminar & Event

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ "กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stars : All Stars) ปีงบประมาณ 2564"
โดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำหรับผู้ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และมีสินค้า/บริการของตนเองแล้ว
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ (SME - Early Stars : All Stars)
(สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ‼️ รับจำนวนจำกัด
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 • ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจ อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร สุขภาพและความงาม
 • ผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และมีสินค้า/บริการของตนเองแล้ว
 • อยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นครนายก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และสระบุรี
  • บุคคลธรรมดา หรือ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้ง ธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี (หมายเหตุ “จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ” คือ
   1. บุคคลธรรมดา ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนการค้า
   2. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สิ่งที่จะได้จากการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าโครงการสามารถเลือกพัฒนาได้ 1 ด้าน ดังนี้
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ / Trademark
 3. การตรวจวิเคราะห์
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต / Primary GMP
การทดสอบตลาด
 • ออกบูธขายสินค้า หรือ
 • เจรจาธุรกิจกับคู่ค้ารายใหญ่ในประเทศ อาทิ RS Mall, Hi shopping เป็นต้น
 • อื่นๆ
พร้อมทั้งมีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำตลอดทั้งโครงการ
ช่วงเวลาของการ จัดกิจกรรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 17, 19 พฤษภาคม 2564
 • รุ่นที่ 5 วันที่ 26, 28 พฤษภาคม 2564
รับสมัครวันนี้เป็นต้นไป
สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewZa_668c6gxMKie63WRvgFb8GFvJsB7SE34jmaNSjBvcN2A/viewform
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
088-8097536 (คุณพิมพ์)
063-1981000 (คุณนุ้ย)
063-1982000 (คุณนิ้ม)
063-1983000 (คุณแพร)
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม