All Seminar & Event

หลักสูตรที่ไม่ควรพลาด รับมือทุกกระแสการเปลี่ยนแปลง ปรับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล
Huawei Academy ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) จัดอบรม
หลักสูตรพิเศษ ICT Trend and Innovation Awareness สำหรับ SMEs, Startup, และ Enterprise รุ่นที่ 1
ในระดับ Mid-Level Management พัฒนาผู้ประกอบการสู่ยุคดิจิทัล
  • หลักสูตรเชิงลึก 3 วันเต็ม
  • เจาะประเด็นความรู้เรื่อง ICT
  • ประโยชน์ของ 5G และการนำไปประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจ
  • เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม:
  • เข้าเยี่ยมชม Huawei Thailand (onsite visit)
  • รับ Certificate จาก Huawei และ สวทข.
วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2564
ณ Huawei Academy อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์ ถนนพระราม 9 (ไม่มีออนไลน์)
ด่วน! รับจำนวนจำกัด
สมัครเลย วันนี้ - 26 ตุลาคม 2564 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ >>> shorturl.at/htuBC
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมทางอีเมล์ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
086-821-7666 (คุณเอม)
[email protected]
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม