All Seminar & Event

สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “Rethinking Malaria in the Context of COVID–19”
โดยงานสัมมนาเชิงวิชาการนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยทุกท่านได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการและการควบคุมโรคมาลาเรีย การพัฒนาศักยภาพการบริการด้านโรคมาลาเรียแบบบูรณาการ รวมถึงการฝึกอบรมและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการรับมือกับโรคมาลาเรีย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการร่วมอภิปรายถึงวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมและกำจัดเชื้อมาลาเรียให้หมดไปจากโลก อีกด้วย
โดยงานสัมมนาออนไลน์จัดขึ้นใน วันที่ 28 - 29 กันยายน 2564
เวลา 20:00 – 22:30 น. เวลาประเทศไทย
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://rethinkingmalaria.org/
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
ระบบได้ทำการปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประสงค์เข้าร่วม

** กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม