All News & Activities

2 มิถุนายน 2564

ผนึกกำลังภาคเอกชนอวท. ส่งมอบของบริจาค พร้อมสู้โควิดโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ

ผนึกกำลังภาคเอกชนอวท. ส่งมอบของบริจาค พร้อมสู้โควิดโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ
โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ สวทช. เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ และขอขอบคุณบริษัทสมาชิกในประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่ร่วมบริจาค ของใช้สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และเครื่องดื่มเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามฯ ดังนี้
  1. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด บริจาคเจลแอกอฮอล์ ขนาด 500 ml จำนวน 250 ขวด ( 13 ลัง) โดย สพ.ญ.ดารนัย วิบูลย์พงศ์ ที่ปรึกษาห้องปฎิบัติการ และคุณสุชาดา ใจโทน ผู้อำนวยการห้องปฎิบัติการ
  2. บริษัท ซีซัน เบฟเวอร์เรจ จำกัด บริจาค กาแฟ Amazon ดริปแบบซอง จำนวน 1,000 ซอง โดยคุณสุรศักดิ์ ตั้งจิตวิสุทธิ์ กรรมการบริษัท
  3. บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริจาค นมแพะ พร้อมดื่ม จำนวน 10 โหล และ แอลกอฮอล์ ขนาด 240 ml จำนวน 250 ขวด โดย ดร. เฌออัญณ์ ลิ้มญาดา นักวิจัย Vet Products Research and Innovation และคุณสิขรินทร์ จึงเรืองโรจน์ ผู้บริหารความยั่งยืน เครือเวทโปรดักส์
นอกจากนั้น สวทช. ยังส่งมอบเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ด้วยการนำนวัตกรรมมากกว่า 11 ชิ้น เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม อาทิ รถเข็นบังคับระยะไกลส่งของให้ผู้ป่วย เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และฆ่าเชื้อ ระบบ TTRS (เครื่องช่วยสื่อสารสำหรับคนหูหนวก) เปลปกป้อง (เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ)
และเตรียมการวางระบบการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเหมาะสมกับความพิการ และสามารถติดตามถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่พักรักษาตัว รวมทั้งเตรียมแผนการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน จัดเตรียมรถพยาบาลรองรับภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง โดยกระบวนการรับข้อมูลผู้ป่วยคนพิการจะมีการประสานงานรับเรื่องจากทั้งสายด่วนคนพิการ และสายด่วน 1668 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผนึกกำลังภาคเอกชนอวท. ส่งมอบของบริจาค พร้อมสู้โควิดโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ

ผนึกกำลังภาคเอกชนอวท. ส่งมอบของบริจาค พร้อมสู้โควิดโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ

ผนึกกำลังภาคเอกชนอวท. ส่งมอบของบริจาค พร้อมสู้โควิดโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ

ผนึกกำลังภาคเอกชนอวท. ส่งมอบของบริจาค พร้อมสู้โควิดโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ