All News & Activities

18 เมษายน 2562

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่่อวท.​ ร่วมแสดงความยินดี​และต้อนรับบริษัท​ ยู​ เอ​ ซี​ เจ​ (ประเทศไทย)​ จำกัด

วันที่ 18 เมษายน 2562 นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวทช. มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับบริษัท ยู เอ ซี เจ (ประเทศไทย) จำกัด  เข้าเป็นสมาชิกประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในโอกาสการเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมี Mr. Yasuhiro Hosomi, Vice Chief Executive, Research & Development Division ร่วมทั้ง คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

กลุ่มบริษัท ยู เอ ซี เจ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านการผลิตอะลูมิเนียม เข้ามาดำเนินงานภายใน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนงานด้านวิจัยและพัฒนา และให้บริการด้านเทคนิค ให้แก่ประเทศใน ASEAN ด้วย  สำหรับท่านที่สนใจที่จะร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนากับบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่ คุณสุจินดา ทองศรี ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารคีย์แอคเคานต์ อวท. โทร. 02 564 7000 ต่อ 5362