ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ FUTURE FOOD : the NEXT for better life พร้อมบริการสนับสนุนภาคเอกชนจากเครือข่ายนวัตกรรมอาหาร และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ในอนาคตจะมีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 20 ประชากรกว่า 50% จะอาศัยอยู่ในเมือง เทคโนโลยีก้าวหน้าในทุกด้านโดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพและไอที การใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีลดลง พลาสติกจะถูกแทนที่ สภาพแวดล้อมและสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป

แต่จะมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือคนยังต้องการรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่สำคัญ เมื่อโลกเปลี่ยนไปพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหาร หน้าตาผลิตภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์ จะเปลี่ยนไปเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในอนาคต

Food Innovation Network @ TSP นำเสนอแนวโน้ม รูปลักษณ์ และฟังก์ชั่นของนวัตกรรมอาหารที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต พร้อมผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบใหม่ๆ ผ่าน 3 กิจกรรมหลักได้แก่

  • สัมมนาหัวข้อ นวัตกรรมอาหารสำหรับปี 2025 คุณพร้อมหรือยัง? ฟังการนำเสนอเทรนด์อาหารในปี 2025 ความพร้อมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของประเทศไทยเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในอนาคต วันที่ 31 มี.ค. 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง CC-203 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  • นิทรรศการ FUTURE FOOD : the NEXT for better life แสดงนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และเทคโนโลยีใน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ Functional food, Healthy convenience, Smart packaging และ IT for food ณ โถงนิทรรศการชั้น 1 INC2 Tower C
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อย FIN Talk @ TSP ณ ห้องโถง Business Center ชั้น 1 อาคารกลุุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ดี (INC2-D) ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล fintalk2016@nstda.or.th หรือ โทร. 0 2564 7200 ต่อ 5387, 5356, 5357, 5361  ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://goo.gl/forms/zVxIhkRQco

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559

10.00-11.30

การทดสอบสารก่อภูมิแพ้อาหาร

โดย คุณอรพิน ยอดยิ่งสมบัติ บจ. โมรินากะ ไบโอ-ไซเอนซ์ (ประเทศไทย)

13.30-15.00

เสวนาเรื่อง “กินอยู่สบาย สไตล์คนเป็นเบาหวาน”

โดย คุณวรกร เลาหเสรีกุล เจ้าของกิจการ บริษัท ฟาร์มคิดดี จำกัด

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559

10.00-11.30

 โรงเรือนอัจฉริยะ : ผู้ช่วยผลิตอาหารปลอดภัย

โดย  นาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชร์ส่อง

หัวหน้าโครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตรUseful Links